A Panasonic TOUGHBOOK Partnerprogram részvételi feltételei

A Panasonic TOUGHBOOK Engage Partnerprogram (TEPP) és az Edge Partnerprogram részvételi feltételei

DEFINÍCIÓK

 • "Meghatalmazott döntéshozó” : a Vállalat azon jogi képviselőjét jelenti, aki jogosultsággal rendelkezik arra, hogy engedélyezze a Vállalat részvételét a TOUGHBOOK Engage Partnerprogramban és/vagy az Edge Partnerprogramban és/vagy az ISV Partnerprogramban.
 • "Vállalat/Vállalatok” :azt a Partnert, illetve azokat a Partnereket jelenti(k), amely/amelyek elfogadják a jelen Feltételeket annak érdekében, hogy meghatározott kategóriák és minősítési kritériumok függvényében a Programokra regisztráljanak.
 • "Vállalati résztvevő” : a Vállalatnak azt a munkavállalóját jelenti, aki számára a Meghatalmazott döntéshozó engedélyezte, hogy a nevében elfogadja ezeket a Feltételeket.
 • "Ügylet”:  a Panasonic termékek értékesítésére vonatkozó lehetőséget jelenti.
 • "Főbb üzleti partnereknek szóló tájékoztató” : az olyan, a Panasonic által a Főbb üzleti partnereknek küldött e-maileket jelenti, amelyek a Panasonic Termékekre vonatkozó speciális információkat tartalmaznak annak érdekében, hogy segítsék a Vállalatot tudása bővítésében és a Termékek értékesítésében.
 • "Egyéni résztvevő” : olyan magánszemélyt jelent, aki a Vállalat alkalmazásában áll, és regisztrál a Webhely használatára.
 • "Piacfejlesztési alap” („Market Development Fund – MDF”) : olyan magánszemélyt jelent, aki a Vállalat alkalmazásában áll, és regisztrál a Webhely használatára.
 • "Partnerek” : a Panasonic TOUGHBOOK/TOUGHPAD termékek viszonteladóit, rendszerintegrátorait, disztribútorait, speciális kézieszközöket értékesítő viszonteladóit, független szoftverszállítóit stb. jelenti.
 • "Panasonic”, valamint a „mi” : névmás és ragozott alakjai a Panasonic Marketing Europe GmbH-t jelentik (székhely: Hagenauer Strasse 43, Wiesbaden, D-65203, Németország).
 • "Termékek” : a Panasonic TOUGHBOOK és/vagy TOUGHPAD termékeket jelenti.
 • "Programok” : a TOUGHBOOK Engage Partnerprogramot és az Edge Partnerprogramot és az ISV Partnerprogramot jelenti.
 • "Feltételek” : a TOUGHBOOK Engage Partnerprogramra és az Edge Partnerprogramra és az és az ISV Partnerprogramra vonatkozó jelen feltételeket jelenti.
 • "Webhely”  : a TOUGHBOOK Partnerportált jelenti.

1.Általános rendelkezések

Jelen Feltételek vonatkoznak a Program keretében végzett minden tevékenységre. A Programok a Partnerekkel folytatott értékes együttműködést támogatják, az alábbi célokkal:

 - a Termékek és erősségeik ismeretének megszilárdítása;
 - a Termékek értékesítésének növelése;
 - a Termékek értékesítése jövedelmező fejlesztésének támogatása Panasonickal közösen, a Webhely, a Piacfejlesztési alap és a Programok  keretében végzett egyéb tevékenységek révén.

A Programokhoz kötődő egyes promóciók és egyéb tevékenységek országspecifikusak lehetnek, és rájuk eltérő feltételek vonatkozhatnak, melyekről az adott országban működő Partnereket időről időre értesítjük Panasonic nyilvános webhelyének helyi nyelvű oldalain. Ha ellentmondás áll fenn jelen Feltételek és egy adott promóció vagy egyéb promóciós tevékenység feltételei között, az adott promóció vagy egyéb promóciós tevékenység feltételei tekintendők irányadónak. 

A Programokhoz történő csatlakozással a Vállalat vállalja a leadkezelésre, az Ügyletek regisztrálására, a Piacfejlesztési alapra és a Webhely által támogatott egyéb előnyökre vonatkozó munkafolyamatok és eljárások követését.  A Felek megállapodnak abban, hogy Panasonicnak jogában áll a megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében bármikor auditálni a Vállalat tevékenységét. E munkafolyamatok használatára vonatkozóan a Webhely bejelentkezési oldalán olvasható részletes utasítás. A munkafolyamatokkal és eljárásokkal kapcsolatos kérdéseit a következő címen várjuk: toughbooksystemsupport@eu.panasonic.com.

2.Jogosultság a Programokban történő részvételre és előnyök

A Programokban azon Partnerek vehetnek részt, melyek közvetlen és kifejezett meghívást kapnak Panasonictól, vagy amelyek saját elhatározásukból szeretnének jelentkezni a Programokra, mert olyan üzleti tevékenységet végeznek, amely Panasonic kereskedelempolitikája szerint kedvező hatással lehet Panasonic üzletmenetére.

A Termékek népszerűsítése bizonyos mértékű tudás meglétét feltételezi a Vállalat és a Vállalat munkavállalói részéről.  Ezért a Vállalattól elvárjuk, hogy a TOUGHBOOK University 1. mellékletben meghatározott követelményeinek történő megfelelés révén teljesítse ez irányú kötelezettségeit.  Ezen túlmenően Panasonic „Főbb üzleti partnereknek szóló tájékoztató”-kat küld a Vállalatnak e-mailben, amint és amikor új információ válik elérhetővé.  Ezeknek az e-maileknek az a célja, hogy segítséget nyújtsanak a Vállalatnak a Termékekkel és azok erősségeivel kapcsolatos tudása bővítésében, és növeljék a Termékek értékesítését.

A Programok és az azok mindenkori módosításai által kínált legfrissebb előnyök elérhetősége: https://business.panasonic.hu/computer-termekmegoldasok/uj-partner-regisztralasa és https://business.panasonic.hu/computer-termekmegoldasok/legyen-on-is-ISV-partner , illetve a nyilvános webhely ennek megfelelő helyi nyelvű oldalai.

3.Partnerkategóriák és minősítési kritériumok

A Programok kategóriáit és minősítési kritériumait a 2. melléklet ismerteti.

4.Regisztráció

A Partnereknek a https://partnerportal.toughbook.eu/ vagy az ennek megfelelő nyilvános webhely helyi nyelvű weboldalán kell regisztrálniuk, és el kell fogadniuk ezeket a Feltételeket.  A regisztráció jóváhagyása jogosultságtól függően, a 2. mellékletben ismertetett programkategóriák és minősítési kritériumok szerint történik.

A Vállalat regisztrációja érdekében a Meghatalmazott döntéshozónak és/vagy a Vállalati résztvevőnek meg kell adnia Panasonic részére bizonyos információkat, ideértve különösen a Vállalat adatait, a munkavállaló teljes nevét és e-mail címét. Ezen adatok mindegyikének pontosnak, valósnak és naprakésznek kell lennie. Panasonic fenntartja a regisztrációs adatok ellenőrzésének jogát.

A Vállalat regisztrációja jóváhagyáshoz kötött. Minden regisztrációt és kategória szerinti besorolást jóvá kell hagynia Panasonicnak, amely az aktuálisan érvényes minősítési kritériumok alapján megadhatja vagy elutasíthatja a részvétel jóváhagyását, illetve bármikor megváltoztathatja a résztvevő Programokban érvényes kategóriabesorolását. A Vállalatot erről értesíteni kell. Ha a regisztrációt bármilyen oknál fogva elutasítják, a Vállalat lehetőséget kap az elutasítás okának orvoslására, és kérheti, hogy Panasonic fontolja meg újra a regisztráció jóváhagyását.

A regisztráció benyújtásával a Vállalati résztvevő szavatolja, hogy a regisztrációra megfelelő felhatalmazással rendelkezik, és hogy a Vállalat elfogadja ezeket a Feltételeket. Panasonic úgy is visszaigazolhatja a regisztrációs kérelmet, hogy e-mailen vagy más módon felveszi a kapcsolatot a Vállalat Meghatalmazott döntéshozójával a Panasonic meglévő kapcsolattartási adatbázisában található elérhetőségen. A regisztrációs folyamat végrehajtása után Panasonic egy jelszót bocsát a Vállalat rendelkezésére.

5.A regisztráció általános feltételei

A regisztrációval minden Résztvevő ezeket a Feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Vállalat, a Meghatalmazott döntéshozó, a Vállalati résztvevő és/vagy az Egyéni résztvevő bármely módon elmulasztja betartani a jelen Feltételeket, és a jelen Feltételek szándékával ellentétes módon kísérel meg eljárni, ez a Vállalat Programokban történő részvételének megszüntetéséhez vezethet.

Ezen túlmenően, Panasonic saját kizárólagos belátása szerint bármely Egyéni résztvevőt kizárhat a Programokban történő részvételből és/vagy törölheti, felfüggesztheti vagy letilthatja az ilyen személy által regisztrált fiókot, ha Panasonic úgy ítéli meg, vagy azt gyanítja, hogy az illető elkövette, vagy megkísérelte elkövetni az alábbiak bármelyikét:

(a) jelen Feltételekkel ellentétes eljárás; vagy

(b) a Programok működésének károsítása, manipulálása vagy megzavarása; vagy

(c) más személy bosszantásának, zaklatásának vagy bántalmazásának szándékával való fellépés; vagy

(d) automatizált robotprogram, szkript vagy egyéb robotizált, mechanikus, Panasonic márkájú vagy automatikus eszköz használata a webhelyre történő adatküldésre; vagy

(e) bármely nem megfelelő, nem együttműködő, zavarkeltő, csaló vagy potenciálisan csaló szándékú viselkedés vagy tevékenység; vagy olyan tevékenység, amelyet Panasonic és meghatalmazott képviselői saját kizárólagos belátásuk szerint a Programok szándékolt működésével általában véve ellentétesnek ítélnek meg.

FIGYELMEZTETÉS: BÁRMELY SZEMÉLY ARRA IRÁNYULÓ KÍSÉRLETE, HOGY SZÁNDÉKOSAN KÁRT TEGYEN VAGY HIBÁT OKOZZON A WEBHELYEN, VAGY ALÁÁSSA A PARTNERPROGRAM MŰKÖDÉSÉT, A POLGÁRI ÉS BÜNTETŐJOG MEGSÉRTÉSÉNEK MINŐSÜL. BÁRMELY ILYEN KÍSÉRLET ESETÉN PANASONIC ÉS MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐI FENNTARTJÁK A JOGOT, HOGY AZ ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLYT FELJELENTSÉK, TOVÁBBÁ TŐLE A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKŰ KÁRTÉRÍTÉST ÉS EGYÉB JOGORVOSLATOT KÖVETELJENEK (PL. A JOGI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉT).

6.Piacfejlesztési alap (Market Development Funds, MDF)

A Piacfejlesztési alap (a továbbiakban „MDF”) a Programon belül a Partnerek bizonyos kategóriái számára kínál előnyöket. A Program kategóriáin belül az aktuális döntés szerint nyújtott előnyöktől függően Panasonic az MDF-en keresztül finanszírozhatja a Vállalatok erre érdemes azon projektjeit, amelyek támogatják a Termékekkel kapcsolatos üzletfejlesztést.  Az MDF kezelése a Webhelyen keresztül történik.  A feltételeknek megfelelő MDF-tevékenységekre történő jelentkezéssel és a kapcsolódó finanszírozás kérésével kapcsolatban a Webhely megfelelő részén található részletes tájékoztatás. Az MDF-finanszírozást kérő Vállalat a Program Feltételein túl jelen záradék feltételeit is elfogadja: 

a) Bármely MDF-finanszírozást kérő Vállalatnak tagnak kell lennie a Programok erre jogosító kategóriájában, és teljes mértékben meg kell felelnie e kategória minősítési kritériumainak.
b) A Vállalatnak a Webhelyen keresztül kell benyújtania MDF-finanszírozási kérelmét és kifizetés iránti igényét. 
c) A Vállalatnak a javasolt tevékenységet előzetesen egyeztetnie kell és jóvá kell hagyatnia Panasonic partnerfelelősével (Partner Account Manager, PAM).
d) Az MDF-finanszírozásra jogosult Vállalatok bármely, a Termékek márkáinak népszerűsítésére, az üzletfejlesztés támogatására és az árbevétel növelésére alkalmasnak ítélt projekthez igényelhetnek forrást.
e) Panasonic az MDF-et saját kereskedelmi szabályzatától és döntésétől függően, saját kizárólagos belátása szerint bocsátja rendelkezésre. Az MDF-forrás kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a tevékenység megkezdése előtt jóváhagyták és a jelen Feltételeket maradéktalanul betartották, beleértve ebbe a megfelelő formai kialakítású számlák és teljesítményigazolás benyújtását is. 
f) Nem kérhető MDF-finanszírozás saját belső költségekhez, például a munkavállalók óradíjának kifizetéséhez. Az MDF kizárólag külső felek részére történő kifizetésekhez használható fel. MDF-forrás csak akkor használható fel „külső munkaerő” (funded head) finanszírozására, ha az erre irányuló kérést a Panasonic felsővezetői csapatának egyik tagja írásban jóváhagyta.  Ez a jóváhagyás a kifizetéshez szükséges „teljesítésigazolás” része lesz.
g) A források elosztásakor figyelembe vesszük a múltbeli értékesítési teljesítményt és a Panasonickal folytatott üzletfejlesztési tevékenységet, de a Panasonicknál ellenőrzési fázisban tartó, új Vállalatoknál is fontolóra vehetjük a finanszírozást.
h) A kampányfinanszírozási kérelmekben egyértelműen demonstrálni kell, hogy azok képesek kielégítő beruházásmegtérülést (ROI) és üzletfejlesztést biztosítani. 
i) Minden MDF-finanszírozott tevékenységnek meg kell felelnie Panasonic márkairányelveinek, kizárólag Panasonic árbevételének növelésére kell összpontosítania, és a forrás nem használható fel olyan módon, hogy az kárt okozzon a Panasonic márkának.   Panasonic fenntartja a jogot a kifizetés megtagadására, ha a fentieket nem tartják be, vagy ha az elvégzett tevékenység jelentősen különbözik attól, mint amire finanszírozást kérték és jóváhagyták.
j) A Vállalat fizetési bizonylatként benyújtott szállítói ajánlatait és számláit ugyanabban a pénznemben kell kiállítani, mint amiben az MDF-finanszírozást kérték.
k) Panasonic elvárja partnereitől, hogy ők is hozzájáruljanak anyagilag a kampányhoz. A hozzájárulás szokásos mértéke 50%, de „Panasonic, saját belátása szerint, ettél eltérő százalékot is fontolóra vehet”.
l) Panasonic semmilyen körülmények között nem finanszíroz olyan tevékenységeket, amelyeket előzetesen nem hagytak jóvá a Webhelyen keresztül. 
m) A Partnereknek a jóváhagyott MDF-finanszírozott tevékenység kifizetésére vonatkozó igényüket a tevékenység időpontjától számított 3 (három) hónapon belül kell benyújtaniuk, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a Panasonic késve fizet, vagy megtagadja a kifizetést. 
n) A Partnereknek Panasonic pénzügyi évén belül kell benyújtaniuk kifizetési igényüket (április 1-től március 31-ig). A pénzügyi év vége után beérkező igények kifizetése nem történik meg, kivéve, ha Panasonic írásban előre beleegyezett a halasztásba még azelőtt, hogy jóváhagyta volna az MDF-finanszírozási kérelmet.
o) Panasonic fenntarthatja a jogot, hogy bármikor auditálja a kampánytevékenységet (a benyújtott szállítói számlákat is ideértve).
p) Az MDF nem használható fel Panasonic vagy a Partner munkavállalójához kapcsolódó külső felek vagy megbízottak költségeinek kifizetésére.
q) Az MDF-finanszírozás nem ruházható át.
r) A kifizetési igény jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtása során az elektronikus formátumú MDF-számlákat a Vállalat kifizetési igényéhez csatolva fel kell tölteni Webhelyre.
s) A Vállalat által igényelt összegnek és pénznemnek meg kell egyeznie az eredeti kérelemben foglaltakkal, mert ellenkező esetben Panasonic a kifizetést megtagadja.  Ha a Vállalat által igényelt összeg eltér a kezdetben kért összegtől (akár több, akár kevesebb), a Vállalatnak fel kell vennie a kapcsolatot jóváhagyás céljából partnerfelelősével (Partner Account Manager, PAM) annak érdekében, hogy Panasonic a kérelmet módosítás céljából visszaadhassa a Vállalatnak még azelőtt, hogy a Vállalat benyújtaná kifizetési igényét. 
 

7.Leadkezelés és ügyletek regisztrálása

A leadkezelés és az ügyletek regisztrálása a Vállalatok meghatározott kategóriái számára kínál előnyöket a Programok keretén belül:

 - Leadkezelés: Panasonic időről időre értékesítési leadeket tesz elérhetővé a Partnerek számára a Webhelyen keresztül.   A Webhely munkamenetet kínál a leadkezeléshez, és Panasonic figyelemmel kíséri az egyes Partnerek leadjeinek jelzett állapotát, bizonyítékot szerezve arról, hogy a Partner aktívan igyekszik kihasználni az értékesítési lehetőséget.
 - Ügylet regisztrálása: ahhoz, hogy még jobban tudjuk támogatni Panasonic értékesítési lehetőségeinek közös fejlesztését és sikeres lezárását, ügyletregisztrációs lehetőséget kínálunk a Programon belül a Vállalatok meghatározott kategóriái számára a Webhelyen elérhető munkamenet formájában.  Bátorítjuk a Vállalatokat, hogy regisztrálják saját ügyleteiket, és az ügylet jellegéről, a szerződéssel érintett szervezetről, valamint kapcsolattartóiról tájékoztatva tegyenek meg minden tőlük telhetőt a Panasonic által rendelkezésükre bocsátott leadek tényleges ügyletté alakítása érdekében. Panasonic jóváhagyhatja ezeket az ügyletregisztrációkat és olyan lehetőségekké alakíthatja őket, amelyek sikeres lezárásán a Vállalattal közösen dolgozik, vagy jóváhagyhatja, hogy a Partner maga dolgozzon annak lezárásán. 

A jóváhagyott és lehetőséggé alakított regisztrált ügyletekre projektalapú és kedvezményes árképzés igényelhető a projekt nagyságától és körülményeitől (például a konkrét költségvetéstől és versenyhelyzettől) függően. A döntést saját kizárólagos belátása szerint Panasonic jogosult meghozni.

8.Vállalat regisztrációjának megszüntetése vagy felfüggesztése a Webhelyen és a Programokban

Panasonic előzetes értesítés nélkül bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Vállalat Programokban fennálló regisztrációját az alábbi okok bármelyikének bekövetkezése esetén:

(a) Panasonic és a Vállalat közötti vita miatt;

(b) ha bármely, a jelen megállapodás kapcsán benyújtott elfogadható számla külön egyeztetett szerződéses feltételek szerinti időpontban történő kifizetése nem történik meg;

(c) a Vállalat vagy bármely munkatársa nem tartja be a Programok szabályait, a Panasonickal kötött bármely szerződést vagy bármely más közzétett és alkalmazandó Panasonic programútmutatót;

(d) a Panasonickal fennálló bármely szerződés felmondása vagy megszűnése;

(e) a Vállalat tulajdon- vagy irányítási viszonyainak megváltozása;

(f) indokolatlan késedelem bármely megrendelés Panasonic részére történő továbbításában;

(h) a Vállalat ellen benyújtott panasz folyamatban lévő kivizsgálása.

 Ha Panasonic felfüggeszti vagy megszünteti egy Vállalat regisztrációját, akkor ezzel együtt visszavonja a Vállalathoz tartozó összes Egyéni résztvevő, Vállalati résztvevő és Meghatalmazott döntéshozó Webhely használatához szükséges bejelentkezési adatait.

A Panasonic fenntartja a jogot az alábbiakra is:

a Vállalat Programokra történő regisztrációjának törlése; és/vagy
a Vállalat Programokhoz való hozzáférésének megtagadása; és/vagy
jelen Feltételek bármikor, értesítés nélkül történő megszüntetése vagy módosítása, vagy a Vállalat Webhelyhez történő hozzáférésének indoklással vagy anélkül történő felfüggesztése Panasonic saját kizárólagos belátása szerint.

Panasonicot nem terheli anyagi felelősség a Vállalat vagy bármely külső fél irányában a Webhely megszüntetése vagy felfüggesztése miatt, vagy a Programok megszüntetése vagy felfüggesztése kapcsán benyújtott követelésért.

A Vállalat Programokhoz történő hozzáférésének megszüntetése esetén a Vállalatnak be kell szüntetnie a Webhely használatát, és haladéktalanul meg kell semmisítenie minden, a Programok keretében megszerzett anyagot és azok minden másolatát.

9.Titoktartás

A Programok egyik célja, hogy a nyilvánosság számára nem elérhető értékes anyagokat és oktatást biztosítson a Vállalatok számára.  Felhívjuk a Vállalat figyelmét a Webhely használatával járó titoktartási kötelezettségre, különös tekintettel arra, hogy megfelelően magas szintű adatbiztonság és titoktartás alkalmazása szükséges a Program keretében kapott kényes anyagok esetében.

Ez utóbbiakba beleértendők a Webhelyen a leadek kezelésére, az ügyletek regisztrálására és más feladatokra használt munkamenetek is. A félreértések elkerülése végett ezeket a munkameneteket nem szabad megosztani semmilyen, a Programban nem regisztrált személlyel vagy Vállalattal.

10.Részleges érvénytelenség

Amennyiben bármely joghatóság területén működő bíróság vagy illetékes hatóság jelen Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az adott rendelkezés a továbbiakban nem tekintendő jelen Feltételek részének az illető joghatóság területén, de ez semmilyen módon nem befolyásolja sem (a) az adott rendelkezés érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát bármely más joghatóság területén; sem (b) a Feltételek fennmaradó részének kikényszeríthetőségét.

11.A felelősség korlátozása

Panasonicot semmilyen esetben nem terheli anyagi felelősség semmilyen veszteségért vagy kárért (ideértve a közvetlen, közvetett, járulékos, következményes és büntető kártérítést vagy az elmaradt hasznot is), amely a Programokhoz történő hozzáférésből, a Partnerprogramban való részvételből vagy bármely tipográfiai, nyomdai, mechanikus, hálózati, elektronikus, emberi vagy a partnerprogrammal kapcsolatos egyéb hibából ered, ideértve különösen a Programok adminisztrációjában potenciálisan felmerülő hibákat, a Webhelyen vagy valamely fiókban szereplő pontatlan adatokat, függetlenül attól, hogy a feleknek erről volt-e tudomásuk vagy sem.

Panasonic nem vállal sem anyagi, sem egyéb felelősséget semmilyen olyan műszaki problémáért vagy műszaki hibáért, amely a Programok működését érintheti vagy ellehetetlenítheti, és amelyek főként, de nem kizárólag az alábbi eseményekből erednek: hardver- vagy szoftverhibák; a számítógépek, telefonok, kábelek, műholdak, hálózatok, valamint az elektronikus, vezeték nélküli vagy internetes csatlakozás hibái vagy más online kommunikációs problémák; bármely internetszolgáltató, szerver-, hoszting- vagy telefonszolgáltató hibái vagy korlátozásai; összekuszált, összekevert vagy hibás adat, vagy vásárlási tranzakció továbbítása; bármely e-mail vagy telefonos üzenet küldésének vagy fogadásának meghiúsulása; elveszett, elkésett, késleltetett, összekuszált, sérült, eltérített, nem kézbesített vagy elfogott e-mail vagy vásárlási rekord; bármely webhely vagy telefonrendszer bármely ok miatti teljes vagy részleges elérhetetlensége; forgalomtorlódás az interneten, a webhelyen a vagy a telefonvonalakon; illetéktelen emberi vagy gépi beavatkozás a Programok működésébe, ideértve különösen az emberi hibát, a jogosulatlan manipulációt, a hekkelést, a csalást, a lopást, a vírusokat, a szoftverhibákat, a kártevőket; a Programok és adataik bármely aspektusának megsemmisülése, különösen ideértve a telefonvonalak manipulálását vagy lehallgatását, vagy a Programokkal kapcsolatban használt valamely fiók elvesztését, számolási hibáját, eltérítését, hozzáférhetetlenségét vagy elérhetetlenségét.

A jelen szakasz szerinti felelősségkorlátozás a vonatkozó törvények által megengedett maximális mértékig érvényes. Jelen Feltételekben semmi nem zárja ki vagy korlátozza Panasonic anyagi felelősségét a gondatlansággal okozott halálesetekért vagy személyi sérülésekért, illetve a csalárd fondorlattal okozott károkért.

Panasonic jelen Program értelmében fennálló anyagi felelőssége nem haladhatja meg az 50.000 angol fontot. Panasonicot semmilyen esetben sem terheli felelősség a közvetett vagy következményes károkért, az elmaradt haszonért, az üzletvesztésért vagy az üzleti jó hírnév elvesztéséért.

12.Mentesítés a felelősség alól

A Vállalat vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Panasonicot, valamint promóciós és reklámügynökségeit és azok megfelelő tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, képviselőit, alvállalkozóit és megbízottait minden olyan követeléssel, kártérítési kötelezettséggel, kiadással és anyagi felelősséggel szemben, amely bármely személy sérüléséből (a halált is beleértve), az általa elszenvedett vagy bármely vagyontárgyban keletkezett károsodásból vagy veszteségből ered vagy ezekkel összefüggésben merül fel, és amelyek részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve a Vállalat Programokban való részvételére vagy a Program keretében kínált funkciók és szolgáltatások Vállalat által történő igénybevételére vezethetők vissza.

13.Kártalanítás

A Vállalat vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti Panasonicot, valamint promóciós és reklámügynökségeit és azok megfelelő tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, képviselőit, alvállalkozóit és megbízottait minden olyan anyagi felelősséggel, veszteséggel, követeléssel és kiadással szemben (az ésszerű jogi költségeket is ideértve), amelyek a jelen Feltételek Vállalat általi megsértéséből, vagy a Vállalat fiókja tekintetében jogosultságokkal rendelkező bármely felhasználó tevékenységéből ered.

14.Irányadó jog

Jelen Feltételekre és értelmezésükre nézve annak a joghatóságnak a vonatkozó törvényei irányadóak, ahol az illető Résztvevő székhelye/lakóhelye található.

15.Jogviták

A jelen Feltételekkel kapcsolatos vitákban és annak értelmezésében Panasonic ügyvezetőjének (General Manager) döntése az irányadó. Ilyen ügyekben nem folytatunk levelezést.

16.Adatvédelem

Jogos érdekünk, hogy gyűjtsük partnereink és viszonteladóink képviselőinek és munkavállalóinak személyes adatait, valamint azokat a személyes adatokat, amelyeket viszonteladóink és partnereink ügyfeleik munkavállalóira vagy képviselőire vonatkozóan rendelkezésünkre bocsátanak. Ezeket az adatokat a viszonteladóink és partnereink által regisztrált ügyletek ellenőrzése céljából kezeljük. Viszonteladóinktól és partnereinktől megköveteljük, hogy megszerezzék ügyfeleik beleegyezését ahhoz, hogy rendelkezésünkre bocsáthassák az ügyfelek munkavállalóinak vagy képviselőinek bármely személyes adatát. 

A Panasonic maximálisan tiszteletben tartja az Ön személyes adatait és azok védelmét, és gondoskodik az EU általános adatvédelmi rendelete, és bármely más releváns törvény és előírás, köztük az Egyesült Királyság 2018. évi adatvédelmi törvénye betartásáról.

A Panasonic a https://business.panasonic.co.uk/computer-product/privacy-policy címen elérhető adatvédelmi szabályzata szerint kezeli a személyes adatokat.

17.A Feltételek módosítása

Panasonic fenntartja a jogot, hogy jelen Feltételeket saját kizárólagos belátása szerint módosítsa, különösen ideértve a törvények változása miatt szükségessé váló módosításokat. A módosított verziókat a Webhelyen rendszeresen közzéteszi, és azt a regisztráció során Ön által megadott címre e-mailben is elküldi.

Panasonic továbbfejlesztheti, átdolgozhatja vagy megváltoztathatja a Programokra vonatkozó információkat, azok szolgáltatásait, az azokban részt vevő termékeket és a Programok egyéb anyagait, ideértve különösen a Programok időtartamát és a Programokon keresztül biztosított bármely lehetőséget.

A módosított Feltételek elfogadottnak tekintendő, ha ezt követően valamely Vállalati Résztvevő vagy Egyéni Résztvevő bármilyen aktív tevékenységet végez a Programban történő részvétel keretében.

Panasonic munkavállalója nem jogosult értelmezni vagy módosítani a Programok feltételeit, kivéve, ha az ilyen értelmezés vagy módosítás általánosan elfogadott és azt a Webhelyen közzéteszik, vagy azt Panasonic meghatalmazott képviselője aláírásával ellátva írásban közlik.

18.Nyilvánosság

Panasonicnak jogában áll felhasználni a Vállalati Résztvevő nevét és földrajzi tartózkodási helyét bármely kiadványában.

19.Vegyes rendelkezések

Az, hogy nem gyakoroljuk valamely jelen Feltételekben foglalt jogunkat, vagy nem kényszerítjük ki valamely rendelkezését, nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. A hozzáférés vagy a használat megszűnése, valamint az anyagok eltávolítása és megsemmisítése esetét kivéve a jelen Feltételek rendelkezései a Feltételek megszűnését követően is érvényben maradnak olyan mértékben, amilyen mértékben erre annak rendelkezései érvényesítéséhez ésszerűen szükség van. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése végrehajthatatlan, a fennmaradó rendelkezések továbbra is hatályban maradnak.

20.A teljes megállapodás:

Jelen Feltételek alkotják a teljes megállapodást Panasonic és a Vállalat között a Vállalat Programokban történő részvételével, illetve a Programok igénybevételével kapcsolatban.

 

1. Melléklet

Toughbook University

A TOUGHBOOK University a Webhelyen keresztül elérhető, önértékelésen alapuló, online tanulási eszköz.  Az elérhető tanfolyamok témái között szerepelnek a Termékek, az általános iparági ismeretek, kiválasztott Partnerek termékei és pozicionálása.  Az értékesítés, az általános pozicionálás területén és műszaki témákban is elérhetők tanfolyamtartalmak, többnyire angolul, de egyes kurzusok esetében más nyelven is.  A Webhelyre regisztrált bármely személy hozzáférhet a TOUGHBOOK Universityhez, tanulhat az e-learning anyagokból, és vizsgát tehet.  A vizsgák sikeres teljesítéséhez a Panasonic által meghatározott minimális pontszámot el kell érni.  A sikeres vizsga után letölthető oklevelet biztosítunk, és a sikeres vizsga tényét a Webhelyen is rögzítjük.

A tanfolyamon kapott oklevelet a sikeres teljesítéstől számított 12 hónapon át őrizzük meg és tartjuk aktív állapotban.  A 12 hónapos időszak lejárta után ismét el kell végezni a tanfolyamot.

A TOUGHBOOK Champion és TOUGHBOOK Edge Champion státusz megszerzéséhez fenn kell tartani az aktuális aktív minősítések minimális számát.  A Champion-státusz megszerzéséhez szükséges kurzusok száma változhat, és azok részletei a TOUGHBOOK University oldalain érhetők el.

Az Edge e-learning tanfolyamok elvégzése beszámítandó a TOUGHBOOK Champion és a TOUGHBOOK Edge Champion státuszba, és a TOUGHBOOK Champion illetve TOUGHBOOK Edge Champion státuszt párhuzamosan is fenn lehet tartani.

 

2. Melléklet

Partnerkategóriák és minősítési kritériumok

Valamennyi Partnernek teljesítenie kell az alábbi kritériumokat:

 - regisztráció naprakész adatokkal a Panasonic TOUGHOBOOK Partner Portálon;
 - a Partner Portál rendszeres, legalább havi egyszeri felkeresése;
 - az ügyfelek számára hozzáférhető fizikai telephely és telefonos támogatás fenntartása

Hivatalos disztribútor:  olyan Partner, amelynek érvényes disztribúciós szerződése van a Panasonickal, és csak viszonteladóknak értékesíti a Termékeket.

Regisztrált Engage-partner: ez a viszonteladóknak és a rendszerintegrátoroknak kínált partnerség első szintje. A Partner akkor lehet Regisztrált Engage-partner, ha Termékeket értékesítő viszonteladó vagy rendszerintegrátor.

Minősített Engage-partner:  ez a Termékeket értékesítő viszonteladóknak és a rendszerintegrátoroknak kínált partnerség második, magasabb szintje.  A Partner az alábbi esetekben lehet Minősített Engage-partner:

 - a Partner a webhelyén népszerűsíti partnerkapcsolatát a TOUGHBOOK-kal és a Panasonic TOUGHBOOK webhelyre mutató hivatkozásokat kínál

 - a Partner legalább egy naprakész Champion-státusú TOUGHBOOK Championnal rendelkezik, a TOUGHBOOK University 1. mellékletben megadott definíciójában szereplő feltételek szerint.  

Prémium Engage-partner:  ez a Termékeket értékesítő viszonteladóknak és a rendszerintegrátoroknak kínált partnerség harmadik, legmagasabb szintje.  A Partner az alábbi esetekben lehet Prémium Engage-partner:

 - a Partner a webhelyén népszerűsíti partnerkapcsolatát a TOUGHBOOK-kal és a Panasonic TOUGHBOOK webhelyre mutató hivatkozásokat kínál;
 - a Programba való jelentkezésekor megállapodott a Panasonickal egy üzleti tervben és egy árbevételcélban a Panasonic folyó pénzügyi évére nézve.  Ezt a tervet a Panasonic képviselőjével egyezteti és éves marketingtervvel támogatja, amelyet szintén egyeztetett a Panasonic képviselőjével;
 - a Partner demonstrációs célokra rendelkezik az aktuális termékek nem viszontértékesíthető példányainak egyeztetett listájával;
 - a Partner legalább két naprakész Champion-státusú TOUGHBOOK Championnal rendelkezik, a TOUGHBOOK University 1. mellékletben megadott definíciójában szereplő feltételek szerint.  

Regisztrált Edge-partner:  ez a partnerség első szintje a speciális kézieszközöket értékesítő viszonteladók számára, amelyek a Panasonic kézieszközeit saját végfelhasználói kínálatukba integrálják. A Partner akkor lehet Regisztrált Edge-partner, ha elsősorban kézieszköz-termékeket értékesít végfelhasználók részére.

Minősített Edge-partner:  ez a partnerség második, magasabb szintje a speciális kézieszközöket értékesítő viszonteladók vagy rendszerintegrátorok számára, amelyek a Panasonic kézieszközeit saját végfelhasználói kínálatukba integrálják.  A Partner az alábbi esetekben lehet Minősített Edge-partner:

 - a Partner a webhelyén népszerűsíti partnerkapcsolatát a TOUGHBOOK-kal és a Panasonic TOUGHBOOK webhelyre mutató hivatkozásokat kínál;
 - éves üzleti tervet és árbevételcélt egyeztetett a Panasonic képviselőjével a kézieszköz-termékek értékesítésére nézve;
 - éves marketingtervet egyeztetett a kézieszköz-termékekre a Panasonic képiselőjével;
 - a Partner demonstrációs célokra rendelkezik az aktuális termékek nem viszontértékesíthető példányaival;
 - a Partner legalább egy naprakész Edge Champion-státusú TOUGHBOOK Edge Championnal rendelkezik, a TOUGHBOOK University 1. mellékletben megadott definíciójában szereplő feltételek szerint.

Prémium Edge-partner:  ez a partnerség harmadik, legmagasabb szintje a speciális kézieszközöket értékesítő viszonteladók vagy rendszerintegrátorok számára, amelyek a Panasonic kézieszközeit saját végfelhasználói kínálatukba integrálják.   A Partner az alábbi esetekben lehet Prémium Edge-partner:

 - a Partner teljesíti a Minősített Edge-partner minősítési kritériumait, és a Panasonic előző pénzügyi évében kitűzött összes üzletiterv-célt (túl)teljesítette. 
 - a Partner legalább két naprakész Edge Champion-státusú TOUGHBOOK Edge Championnal rendelkezik, a TOUGHBOOK University 1. mellékletben megadott definíciójában szereplő feltételek szerint.

Regisztrált ISV:  ez a Webhelyen regisztrált szoftverfejlesztő Partnereknek kínált partnerség első szintje. Ahhoz, hogy egy Partner Regisztrált ISV-vé válhasson, kiegészítő szoftver- és hardvermegoldásokat kell fejlesztenie és értékesítenie a Termékekhez, és késznek kell lennie arra, hogy a Panasonic képviselőivel aktívan együttműködve, közösen népszerűsítse a vállalat releváns megoldásait.

Minősített ISV:  ez a Webhelyen regisztrált szoftverfejlesztő Partnereknek kínált partnerség második, magasabb szintje. A Partner az alábbi esetekben lehet ISV-partner:

 - a Partner megfelel a Regisztrált ISV-k számára meghatározott kritériumoknak;
 - a Partner a webhelyén népszerűsíti partnerkapcsolatát a TOUGHBOOK-kal és a Panasonic TOUGHBOOK webhelyre mutató hivatkozásokat kínál;
 - a Partner legalább egy naprakész Champion-státusú TOUGHBOOK Championnal rendelkezik, a TOUGHBOOK University 1. mellékletben megadott definíciójában szereplő feltételek szerint.  

Prémium ISV: Olyan partner, amelynek a termékeit a Panasonic közvetlenül viszontértékesíti és támogatja Partnerei és végfelhasználó ügyfelei körében.